Public Relations

  • Komunikace s médii a příprava tiskových zpráv
  • Tiskové setkání
  • Monitoring